BOS syndroom Franse Bulldog

BOS-syndroom

Wat is BOS (Brachycephaal Obstructief Syndroom)

BOS Syndroom staat voor Brachycephaal Obstructief Syndroom en zijn luchtwegaandoeningen die kunnen voorkomen bij hondenrassen met korte snuiten waaronder

bijvoorbeeld de Franse Bulldog. Hondenrassen met een korte snuit wordt een brachycephaal ras genoemd.

Het brachycephaal obstructief syndroom omvat verschillende afwijkingen van de luchtwegen die allen leiden tot een obstructie van de luchtstroom, te weten:

 • Vernauwing van de neusgaten
 • Te lange zachte gehemelte
 • Te smalle luchtpijp

 

 

Vernauwing van de neusgaten.
Het is alsof de hond door de neus ademt terwijl het lijkt of het grootste deel van de neusopeningen worden dicht gehouden.

Te lange zachte gehemelte.
De schedel van de Franse Bulldog is door het fokken steeds meer verkort, maar de zachte delen zoals het gehemelte zijn in verhouding veel minder verkort. Dit te lange zachte gehemelte bevindt zich daardoor voor de opening van de luchtpijp, waardoor de luchtstroom wordt gehinderd en een snurkend geluid ontstaat. Door het met de luchtstroom heen en weer klapperen van de zachte gehemelte flap treedt zwelling van deze flap op, waardoor het gehemelte nog meer ruimte inneemt achterin de keel.

Te smalle luchtpijp.
Door het inademen van lucht langs vernauwde neusgaten, te lang zacht gehemelte of een te smalle luchtpijp ontstaat een onderdruk in het strottenhoofd. Hierdoor kunnen afwijkingen ontstaan aan het strottenhoofd, uiteindelijk zelfs leidend tot het volledig invallen van het strottenhoofd.

Symptomen BOS.

De symptomen van BOS worden vaak erger wanneer de Franse Bulldog ouder wordt. De symptomen van BOS kunnen bestaan uit:

 • Snuivende ademhaling als gevolg van te nauwe neusgaten.
 • Snurkende ademhaling door een te lang gehemelte dat de luchtstroom in de weg zit.
 • Het snurken dat bij veel kortsnuitige rassen wordt gehoord en vaak wordt beschouwd als schattig, is in feite niets anders dan een teken van benauwdheid.
 • Rochelende ademhaling.
 • Kokhalzen als gevolg van irritatie achterin de keel door het te lange zachte gehemelte.
 • Hoesten.
 • Slechte conditie, te merken aan snel hijgen bij inspanning.
 • Snel oververhit raken.
 • Benauwdheid die uiteindelijk kan leiden tot blauwverkleuring van de slijmvliezen, tot het buiten bewustzijn raken en zelfs tot sterfte.

Voorkom overgewicht bij uw Franse Bulldog.

Een Franse Bulldog met overgewicht heeft beduidend meer last van BOS dan een slanke Franse Bulldog vanwege de volgende punten:

 • De vernauwing van de luchtwegen is ernstiger.
 • Ze hebben een minder goede conditie, waardoor ze sneller hijgen, hetgeen leidt tot zwelling van de toch al vernauwde luchtwegen.
 • Door een te dikke vetlaag heeft de Franse Bulldog het sneller te warm, met als gevolg dat ze eerder gaan hijgen. Dit kan leiden tot zwelling van de luchtwegen.
 • Het verminderen en/of voorkomen van overgewicht is dan ook een essentieel onderdeel van de behandeling van BOS.

Wel of niet operatief ingrijpen.

Veel eigenaren zien op tegen operaties bij hun Franse Bulldog. Maar onderstaande operaties zorgen voor drastische vermindering van de symptomen van BOS en zijn echt de moeite waard. Het risico van de narcose wordt zo klein mogelijk gehouden door het gebruik van veilige narcose middelen en door het plaatsen van een buisje in de luchtpijp dat de ademweg vrijhoudt ten tijde van de narcose.

Zijn de neusgaten van uw Franse Bulldog te smal (snuivend geluid bij de ademhaling), dan kunnen deze vrij eenvoudig worden verwijd door het weghalen van een stukje van de neusvleugels. Kijk maar eens goed naar de neusgaten van uw Franse Bulldog. Meestal is het ene neusgat groter dan de andere.

Is het zachte gehemelte te lang dan zal uw Franse Bulldog snurken en mogelijk rochelen en kokhalzen. De oplossing is dat gehemelte worden ingekort. Dit inkorten van de gehemelte bij de Franse Bulldog voorkomt dat de ingang van het strottenhoofd met daarachter de luchtpijp wordt geblokkeerd. Wanneer uit onderzoek naar voren komt dat er afwijkingen zijn aan de zachte delen van het strottenhoofd, dan dan kan hier vaak operatief iets aan gedaan worden. Aan een te smalle luchtpijp kan helaas niets gedaan worden. Vaak zijn de genoemde ingrepen echter al in staat om het leven van uw hond een stuk comfortabeler te maken.